otrdiena, 2012. gada 3. janvāris

LatSTE'2012 notiks Plaviņu novada ģimnāzijā!

Sveicināti! Priecīgu, veiksmīgu, veselīgu un laimīgu 2012.gadu!

LatSTE konkursu komiteja vienbalsīgi ir nolēmusi, ka tiesības organizēt jubilejas 15-to LatSTE'2012 godam nopelnījusi Pļaviņu novada ģimnāzija! Apsveicam un vēlam veiksmi LatSTE'2012 organizēšanā!
 

Mūs pārliecināja Pļaviņu novada ģimnāzijas:
1) attapība, degsme, neatlaidība, pacietība un entuziasms,
2) pārdomātais un pamatotais pieteikums,
3) daudzie atrastie sponsori un naktsmītnes,
4) pasākuma tēma "Es daru tā, pamēģini arī Tu",
5) pretendenta IT nodrošinājums un skolotāju pieredze.

LatSTE konkursu komiteja:
 • Aina Bērce;
 • Aija Cunska; 
 • Frīdis Sarcevičs

ceturtdiena, 2011. gada 3. novembris

LatSTE iedvesmo skolotājus modernajās tehnoloģijās


Skolu rudens brīvlaikā 27. un 28. oktobrī Ventspilī pulcējās skolotāji no visas Latvijas, lai piedalītos konferencē LatSTE'2011 (Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija). Skolotāji un dažādu ar izglītības nozari saistītu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji divas dienas ļāvās jaunu un radošu ideju plūsmai, lai pēc tam jauniegūtās zināšanas izmantotu skolā mācību procesa uzlabošanai.

Konferences dalībniekiem tika rādītas prezentācijas par jaunumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstībā un pielietojumos izglītībā. Savukārt mācību priekšmetiem specifiskākas idejas varēja smelties radošajās darbnīcās. Katrs dalībnieks jau piesakoties varēja izvēlēties, kurās no 22 darbnīcām piedalīties. Darbnīcas vadīja gan IKT izmantošanā pieredzējušie kolēģi, gan IKT uzņēmumu pārstāvji. Pieredzes apmaiņa un zināšanu papildināšana turpinājās stendu prezentāciju izstādē, kur skolotāji un arī IKT uzņēmumi bija iekārtojuši stendus ar informāciju, kā arī ar tehnoloģijām. Šajā izstādē ikvienam bija iespēja gan aprunāties ar kolēģiem par pieredzi, gan praktiski izmēģināt tos tehnoloģiju jaunumus, kurus varētu ieviest praksē.

LatSTE jau vairākus gadus ir mājvieta vairāku balvu pasniegšanai. LatSTE dibinātāja T. Bērča piemiņas balva šogad tika pasniegta Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājam Aldim Lazdam. Bet par konkursa "Nacionālā eTwinning Gada balva 2011" uzvarētāju tika paziņota Kristīna Bernāne no Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņa".

LatSTE ir tradīcijām bagāts pasākums, kas notika jau 14. reizi. Uz šo konferenci brauc tieši mācību priekšmetu skolotāji, lai spētu pastāstīt ne vien kolēģiem par redzēto, bet arī pamatot skolas vadībai redzētā un uzzinātā nepieciešamību savam darbam. Un tikai daļa no visiem ir informātikas skolotāji, tādējādi pierādot, ka IKT ieņem nozīmīgu lomu arī visos pārējos mācību priekšmetos.

No 318 konferences dalībniekiem vistālāko ceļu bija mērojuši Krāslavas un Alūksnes pedagogi, kuri salīdzinoši bija pārstāvēti kuplā skaitā – 10 un 12 skolotāju grupa. Aktīvi skolotāji ir Ogrē – 25 dalībnieki, kā arī Dobelē – 15 dalībnieki. No Rīgas skolām uz LatSTE bija ieradušies 27 dalībnieki, savukārt Ventspili pārstāvēja 34 dalībnieki. Pavisam piedalījās 103 skolu pārstāvji, līdz ar to informācija no konferences tiešā veidā nonāks gandrīz katrā sestajā Latvijas skolā.

Nākamā LatSTE norisināsies 2012. gada oktobra beigās. Šobrīd ir izsludināts konkurss par LatSTE organizēšanu. Līdz šī gada beigām plānots, ka konkurss noslēgsies un būs zināms nākamais konferences organizators.

Lai LatSTE'2011 notiktu, tika ieguldīts ne mazums enerģijas. Bet kopīgiem spēkiem pasākums izdevās ļoti veiksmīgi, par ko liecināja dalībnieku pozitīvās atsauksmes. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" kā LatSTE'2011 organizators pateicas visiem, kas piedalījās šī nozīmīgā pasākuma tapšanā, un īpaši – LatSTE krustvecākiem Aijai Cunskai, Ainai Bērcei, Frīdim Sarcevičam, Ventspils 1. ģimnāzijas kolektīvam par viesmīlību. Pateicamies par atbalstu Ventspils pašvaldībai, Ventspils Jaunrades namam, Ventspils bibliotēkai, SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", kā arī sponsoriem – SIA "ATEA", Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolai, SIA "Microsoft Latvia", Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, SIA "Datorzinību centrs", SIA "Lielvārds", Sabiedrība "Tilde", SIA "Baltijas biroju tehnoloģijas", E-klase, SIA "IKT serviss" un SIA "Datorspeciālisti".

Uz tikšanos!

svētdiena, 2011. gada 30. oktobris

Iespaidi, mirkļi LatSTE'2011

Paldies organizatoriem, Ventspils 1.ģimnāzijai, Ventspils Digitālajam Centram un Kristianam Jacevičam par jauki noorganizēto pasākumu un ieguldīto darbu! 

***** 
Tāļa Bērča balvas ieguvējs 2011.g. - Aldis Lazda no Pļaviņu novada ģimnāzijas! Suminām visi, Aldis to tiešām ir pelnījis ar savu paraugu rādīdams citiem piemēru, kā jācīnās ar grūtībām un kā ir jāstrādā!
*****

LatSTE'2011 Ventspilī pagājusi priecīgu satikšanās mirkļu, iespaidu, radošu ideju un smaidu pārpilna. Noslēguma pasākumā - izsludināts konkurss pretendentiem LatSTE'2012 organizēšanai, tā būs jubilejas un jau 15 - tā LatSTE. Ap Ziemassvētkiem uzzināsim nākošās LatSTE norises vietu. Kur tā būs? Pretendentiem jāstrādā un jāgatavojas nopietni, uzsvaru liekot uz piedāvājumu skolotājiem, viņu virzībai uz nākotnes izglītību!

Daži fotomirkļi no LatSTE'2011:
Padalieties arī Jūs ar saviem iespaidiem (piem., komentāros), foto krājumiem, u.tml.
F.Sarcevičs, Auces vsk.

sestdiena, 2011. gada 22. oktobris

Jau pēc dažām dienām LatSTE'2011!


27. un 28. oktobrī tiksimies LatSTE'2011 pasākumos Ventspilī. Lūdzu iepazīstieties ar pasākumu programmu sadaļā "Programma", kā arī ar norises vietām sadaļā "Vieta". Darbnīcu norises vietas būs vairākas - gan Ventspils 1. gimnāzijā, gan Ventspils Digitālajā centrā, gan Ventspils bibliotēkā, gan Ventspils Jaunrades namā. Katrs savu darbnīcu norises vietas uzzinās, ierodoties Ventspilī un saņemot izdales materiālus.

Organizatoru komanda šobrīd aktīvi strādā pie dalībnieku saraksta aktualizēšanas un rēķinu sagatavošanas. Lai nebūtu pārpratumu ierodoties Ventspilī, aicinām visus pārbaudīt sarakstu sadaļā "Reģistrācija", kur publicēti to dalībnieku vārdi un organizācijas, kuri bija aizpildījuši reģistrācijas anketas. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem papildus lūdzām aizpildīt anketu par darbnīcu izvēli. Tā kā no daļas dalībnieku neesam saņēmuši aizpildītās anketas, tad domājam, ka ir notikušas kādas izmaiņas. Ja vēl neesat organizatoriem paziņojuši par izmaiņām dalībā, tad lūdzam to izdarīt pēc iespējas drīzāk. Lūdzam arī pārējos painformēt, ja ir zināmas izmaiņas par savu kolēģu dalību.

Uz tikšanos Ventspilī!pirmdiena, 2011. gada 12. septembris

Tāļa Bērča piemiņas balva

Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, sabiedrība Tilde ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju.

Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārizglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos. Plašāka informācija atrodama konkursa nolikumā. Lai pieteiktu kandidātus, jāaizpilda pieteikuma anketa.

Pirmā piemiņas balva un stipendija tika piešķirta 2008.gada 30.oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Ogres ģimnāzijā. Pirmajā gadā to saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.

Otro T.Bērča piemiņas balvu un stipendiju saņēma Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Māris Roga konferencē LatSTE 2009, kas norisinājās 2009.gada 29.oktobrī Smiltenē.

2010.gadā T.Bērča piemiņas balva nonāca pie Normunda Svētiņa, kas ir Druvas vidusskolas direktora vietnieks, kā arī informātikas un programmēšanas skolotājs.

trešdiena, 2011. gada 7. septembris

Aicinām pieteikties dalībai LatSTE'2011!


Aicinām skolotājus, kā arī citus izglītības darbiniekus un interesentus piedalīties LatSTE'2011 pasākumos, kas notiks Ventspilī 2 dienas šā mācību gada rudens brīvlaikā – 27. un 28. oktobrī!

LatSTE ir pasākums visu mācību priekšmetu skolotājiem – ne tikai informātikas skolotājiem un skolu direktoru vietniekiem IT jautājumos. Inovācijas visos mācību priekšmetos tiek ieviestas jau šodien, un modernizācija turpināsies arī nākotnē. Lielā mērā paši skolotāji var ietekmēt šos attīstības virzienus, gan sadarbojoties savā starpā un ar ministriju amatpersonām, gan turpinot izglītoties. Katra mācību priekšmeta specifiku vislabāk zina skolotājs, kurš ikdienā to māca skolēniem, tāpēc svarīgi diskutēt un sadarboties visiem, lai iegūtu pēc iespējas labāku rezultātu. Un LatSTE ir īstā vieta šādām diskusijām, jaunu prasmju un pieredzes gūšanai!

Pēc savas struktūras LatSTE tradicionāli notiek divās daļās – Konference, kurā notiek referātu lasījumi plenārsēdē, kā arī praktiskās IKT nodarbības vairākās darbnīcās, un Stendu izstāde, kurā Latvijas skolotāji, kā arī organizācijas un firmas stendu prezentācijās demonstrē savu pieredzi, idejas, tehniskos risinājumus, ieviešot IKT izglītības procesā.

Plenārsēdē paredzēti referāti, kas saistīti ar jaunumiem IKT izglītības procesā valsts līmenī, kā arī uzstāšanās par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem. Praktiskajās nodarbībās dalībniekiem tiks piedāvāts apgūt jaunas zināšanas IKT izmantošanā, diskutēt par aktuālajām problēmām un iespējām izglītības sistēmas informatizācijā u.c.

Piedaloties LatSTE pasākumos, dalībnieki:
 • gūst informāciju klātienē par IKT jaunumiem izglītības sistēmā,
 • tiekas ar Latvijas skolu dažādu projektu autoriem un dalībniekiem,
 • var novērtēt citu skolotāju veikumu, modernizējot savu mācību vidi,
 • paši var stāstīt un rādīt citiem savus sasniegumus IKT izglītības procesā.

Kā pieteikties dalībai?
 • Aktīvos dalībniekus, kuri vēlas uzstāties plenārsēdē, vadīt kādu darbnīcu, iekārtot stendu izstādē, publicēt rakstu referātu grāmatā, aicinām pieteikties pēc iespējas ātrāk (bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 16. septembrim), aizpildot reģistrācijas formu sadaļā REĢISTRĀCIJA.
 • Vērotājus, kuri vēlas piedalīties pasākumos kā dalībnieki, aicinām pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu sadaļā REĢISTRĀCIJA, pēc iespējas savlaicīgi, lai LatSTE organizatoriem būtu iespēja visus pasākuma dalībniekus nodrošināt gan ar atbilstošām telpām (sēdvietām!) un izdales materiāliem, gan ar naktsmītnēm un maltītēm.
Organizatori labprāt palīdzēs ar padomu un konsultācijām veiksmīgai dalībai LatSTE. Kontaktinformācija sadaļā ORGANIZATORI!

Uz tikšanos!

trešdiena, 2011. gada 17. augusts

Par LatSTE'2011

Prezentācija par LatSTE'2011 konferencē "Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2010":


Izvērstāka informācija par konferenci skatāma vietnē metodikis.lv - lasīt informāciju!

-------------------------------------------------------

otrdiena, 2011. gada 2. augusts

LatSTE'2011

Šajā rudenī skolu IT ceļi vedīs uz  Ventspili - LatSTE'2011 notiks Ventspilī 2011.g. 27. un 28.oktobrī!
Atgādinājumam - 2010.gada konkursa uzvarētājs par tiesībām organizēt LatSTE'2011 ir Ventspils Digitālais Centrs! Ja ir vēlme pretendēt uz LatSTE'2012 organizēšanu, kura būs jau 15-tā LatSTE, tad par pieteikumu konkursam jāsāk domāt jau tagad!

LatSTE'2012 iecerēs:
 • 27.oktobrī - plenārsēde ar prezentācijām, pēc pusdienu pārtraukuma - praktiskās darbnīcas. 
 • 28.oktobrī no rīta - prezentācija vai lekcija, pēc tam izglītības darbinieku (skolotāju, u.c.) un ieinteresēto uzņēmēju IT pielietojumu ideju un risinājumu stendu izstāde.   
 • Stends - orientējoši 1,2 x 1,5m, galdiņš ar elektrības pievadi un internets (bezvadu). Pārējais pašu ziņā.
Plašāka informācija gaidāma augusta pirmajā pusē! Sākam gatavoties!
Frīdis Sarcevičs

ceturtdiena, 2011. gada 26. maijs

Izturīgi robotiņi programmēšanas un elektronikas pamatu apguvei

LatSTE'2010 tika demonstrēti MindStorm programmējamie robotiņi. Roboti skolās kļuvuši itin populāri, tos būvē skolās un augstskolās, notiek sacensības un tos var izmantot arī programmēšanas nodarbībās 11., 12.klasēs, kā arī programmēšanas pulciņu nodarbībās.
Tā ir sagadījies, ka ir radusies iespēja pareklamēt labus un ne pārāk dārgus robotus skolām un mācību centriem.  Tādus piedāvā SIA "Skutes" -   www.skutes.lv.
Vēlu veiksmi! - Frīdis Sarcevičs
LatSTE'2011 oktobra brīvdienās Ventspilī gaidāmas šo robotu u.c. produktu demonstrācijas no SIA SKUTES
Precīzākam ieskatam piedāvāju informāciju no  SIA "Skutes".SIA „Skutes” piedāvā viegli programmējamus izturīgus robotiņus skolēnu un studentu apmācībai. Iekārta satur: vienu gaismas sensoru, vienu temperatūras sensoru, četrus infrasarkanus pretsadursmju sensorus, divus infrasarkanos līnijas sensorus, četras LED diodes, trīsasu akselerometru, skaļruni-toņa ģeneratoru, mikrofonu, baterijas izlādēšanās indikatoru, USB savienojumu.
Izvēlnes: USB radio frekvenču savienojums, savienojums vai nu ar radio frekvenču moduli vai elektroniskajām shēmām. Pamatprogrammēšanas veidi: robots seko līnijai, robots iesprostots, robots sargā teritoriju, robota vadība no datora.

Roboti pieejami vairākos variantos (skat. tabulu):
 
Nosaukums
Sastāvs, funkcija
Cena (Ls, ieskaitot PVN)

Pamata komplekts
Viens robots, programmatūra un instrukcija. Mikročips. Dažādi sensori daudzveidīgiem eksperimentiem- kā piem. Robots seko līnijai, kustas iezīmētā teritorijā, reaģē uz gaismu u.c. LED indikatori. Paplašinājuma savienojums. Bezvadu komunikācija.
140,00
Luksa komplekts
Divi roboti, programmatūra un instrukcijas. Divu radiofrekvenču moduļi. Viena RF-USB. Plastmasas koferis. Grafikas, C un asamblera kompileri. Bezvadu komunikācija. Koferītis
290,00
Mācību komplekts
Divi roboti, programmatūra un instrukcijas. Divu radiofrekvenču moduļi. Viena RF-USB. Plastmasas koferis. Grafikas, C un asamblera kompileri. Bezvadu komunikācija. Koferītis. Skolotāja instrukcijas. Papildpiederumi.
315,00

Papildināšanas komplekts
Ļauj veidot elektroniskus tīklus.
15,00
Piegāde
Precizējama atkarībā no pasūtījuma lieluma.
Min. 50 ls

                                         Kontaktiem:     Edgars Alksnis             26696822               info@skutes.lv

trešdiena, 2010. gada 22. decembris

LatSTE'2011 notiks Ventspilī!

Priecīgus visiem Ziemassvētkus, veiksmīgu un laimīgu 2011.gadu!
LatSTE'2010 noslēguma pasākumā tika izsludināts pieteikumu konkurss LatSTE'2011 organizēšanai. Konkursu izsludināja un iesūtītos pieteikumus analizēja LatSTE orgkomiteja - A.Cunska, A.Bērce un F.Sarcevičs. 
Apkopojot rezultātus, veiksmīgi ir noskaidrots 2010.gada konkursa uzvarētājs par tiesībām organizēt LatSTE'2011 un uzvarētāji ir Ventspils Digitālais Centrs, kuru piedāvājums bija ļoti daudzpusīgs un pārdomāts pat vissīkākajās niansēs, papildināts ar LatSTE'2007 u.c. lielu pasākumu organizēšanas pieredzi.  Orgkomitejas dalībnieki nobalsoja par attēlā redzamo LatSTE'2011 logo!

Apsveicam Ventspils Digitālo Centru ar uzvaru konkursā un vēlam veiksmi LatSTE'2011 organizēšanā!

Ļoti nopietni izstrādāts pieteikums bija arī otram šī gada konkursa dalībniekam - Pļaviņu ģimnāzijai un noteikti vēlam piedalīties arī konkursā uz 2012.g. LatSTE organizēšanu! Jāpiebilst, ka bija arī trešais pretendents un pie kam būtu bijis ļoti nopietns konkurents abiem šī gada konkursa dalībniekiem, tomēr pēdējā brīdī pārdomāja un savu pieteikumu pārcēla uz LatSTE'2012! Intrigai to pagaidām neatklāsim! Tātad jau ir startējis arī LatSTE'2012 pretendentu konkurss! Cīņa, acīmredzot, būs sīva! Protams, tiesības organizēt LatSTE patur arī visi trīs ilggadējie LatSTE organizatori, tādēļ pretendentiem pieteikumus jāgatavo ļoti pamatīgi.
Veiksmi visiem!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------