Darbnīcas


Lūdzam potenciālos darbnīcu apmeklētājus sekot līdzi izmaiņām darbnīcu un tajās paredzēto nodarbību sarakstos! Vēlreiz un vēlreiz izvērtējiet darbnīcu piedāvājumu un izvēlieties sev piemērotāko darbnīcu!
Rakstiet uz e-pastu kristians.jacevics@ventspils.gov.lv vai fridis@skolotajs.lv un precizējiet savu darbnīcas tēmu un nepieciešamo laiku!
Esiet atsaucīgi, aktīvi un palīdziet izveidot LatSTE'2011 programmu iespējami piemērotāku tieši Jums!

Radošās darbnīcas (darbnīcā aptuveni 30 vietas):
 • Aicinām uz darbu darbnīcās iespēju robežās ierasties ar saviem portatīvajiem datoriem! 
 
1. darbnīcas darbības virziens - Informātika
 • Interaktīva spēle par drošību internetā
Prezentācijā paredzēta iepazīstināšana ar interaktīvo spēli par drošību internetā. Tiks sniegta informācija par spēles izglītojošajiem aspektiem un sniegti padomi skolotājiem, kā spēli integrēt apmācību procesā par drošību internetā.
(Agnese Kriķe, Latvijas Interneta asociācija, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs)
 •  Windows MultiPoint Server 2011 
Windows MultiPoint Server 2011 ir vienkāršs risinājums, kas uzlabo mācību procesu un ietaupa skolas IT izmaksas. Ar vienu Windows MultiPoint Server risinājumu var nodrošināt vairāku lietotāju neatkarīgu un pilnvērtīgu darbu. Lietotāji strādā ar savu monitoru, klaviatūru un datorpeli, bet visus darba resursus izmanto no galvenā MultiPoint Server datora. Skola var trīskāršot Windows datoru lietojuma skaitu, nepalielinot budžetu! Tas ietaupa līdz pat 66% no skolas IT izmaksām uz datoru aprīkojuma un uzturēšanas rēķina. 
(Anda Jankoviča, SIA „DPA”)

2. darbnīcas darbības virziens - Matemātika
 •  Interneta izmantošana matemātikas stundās
Dažādu internetā atrodamo materiālu izmantošanas iespējas un lietderīgums matemātikas stundās. „Vērtīgu" interneta adrešu apskate. Uzdevumu ģeneratoru izmantošanas lietderība.
(Gita Šulce, Rīgas 25.vidusskola)
 • Saistošā Matemātiskās Indukcijas Metode
Matemātiskā indukcija māca skolēniem ne tikai matemātiku, bet pašu dzīvi – lai attīstītos, ir jāsāk ar mazumiņu, ar pirmo pakāpienu, ar pirmo soli. Matemātiskās indukcijas metodes stāsts sakrīt ar daudzām dzīves atziņām, piemēram, slavenais franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī ir teicis: „Būt cilvēkam nozīmē apzināties, ka katrs ķieģelis, ko tu iemūrē, palīdz celt pasauli.” Tas, kas saistīts ar dzīvi un realitāti ir pieņemams, saprotams un mīlēts no skolēnu puses. Tāpēc ir būtiski, ka skolēni darbojas praktiski: liek domino kauliņus, būvē Hanoe torņus, veido uzdevumu vizuālus modeļus, Excel tabulās aprēķina apgalvojumu vērtības pie n = 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Un tikai pēc tam var sākt vispārīgo un sarežģīto, aplūkojot n = k un n = k+1.
Par Matemātiskās Indukcijas Metodi ir sarakstītas daudzas jo daudzas grāmatas. Arī Internetā var atrast ļoti daudzus materiālus. Savukārt ar interaktivitātes pazīmēm Internetā var atrast tikai divus rezultātus:
1) interaktīvs tests (http://www.themathpage.com/ aprecalc/precalculus.htm) un
Bet Matemātiskās Indukcijas Metodes attēlošanas iespējas ar shēmu palīdzību savās grāmatās ir aprakstījuši tikai divi autori: Latvijas Universitātes profesori Agnis Andžāns un Pēteris Zariņš, kā arī Manitoba Universitātes profesors David S. Gunderson. Šīs shēmas skolēniem ir vēl vieglāk izprotamas, ja tās ieliek interaktīvā vidē, piemēram, Excel tabulās vai Multimediju mācību objektā.
(Aija Cunska, Firma Madara 89)

3. darbnīcas darbības virziens - Sākumskola
 •  Starptautiskais galvas rēķinu konkurss
Jau vairākus gadus Latvijas skolēni piedalās starptautiskā matemātikas konkursā "Rēķini galvā". Ar ļoti labiem rezultātiem tajā startē Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēni. Prezentācijas mērķis: iepazīstināt interesentus ar mājas lapas lv.lefo.net piedāvājumu sākumskolēniem un iespējamo darbības modeli skolā rezultātu uzlabošanai galvas rēķinos matemātikā.
(Vita Leite, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola)

4. darbnīcas darbības virziens – Dabas zinātnes
 • Microsoft rīki - aktīvam un radošam skolotājam!
Meklē ērtus un vienkāršus risinājumus savā stundā mācību metožu dažādošanai un mācību satura atsvaidzināšanai? Microsoft piedāvā vairākus interesantus rīkus skolotājiem, kurus viegli lietot gan skolēnam, gan skolotājam!
Darbnīcā būs iespēja dalīties grupās un sīkāk pētīt tās iespējas, kas vairāk ieinteresējušas, dalībniekiem vēlams savs portatīvais dators, labs garastāvoklis un darboties-vēlēšanās! Kā arī jāatzīmē, ka darbnīcā aplūkotie piemēri būs saistīti ar dabaszinību jomām. 
Darbnīcā: 
1) darbosimies ar MouseMischief - izmēģināsim, vērosim, radīsim pielietojamus veidus, kā visus skolēnus iesaistīt aktīvā darbībā, izmantojot skolēniem lietojamas peles klasē; 
2) darbosimies ar MS Songsmith - klausīsimies, dziedāsim, ierakstīsim skaņas failus un lūkosim, kā šādu iespēju praktiski izmantot stundās, kā arī kā veicināt skolēnu radošumu 
3) darbosimies ar WorldWideTelescope un ielūkosimies dziļāk astronomijā - un kā attīstīt skolēnu patstāvīgās mācīšanās un pētīšanas spējas, izmantojot šo iespēju 
4) darbosimies ar Bing Maps - un noskaidrosim, kā ar tā palīdzību var veicināt skolēnu plānošanas prasmes un sadarbību, kā arī kā sev izplānot lielisku ekskursiju 
5) vienkāršā un efektīvā veidā mācīsimies vizualizēt darba procesu ar tādiem rīkiem kā AutoCollage un Photosynth.
(Dina Sarceviča (Limbažu 3.vsk., dabaszinību sk.) un  Edīte Sarva (Ziemeļvalstu ģimn. bioloģijas skolot.) programmas Iespējamā misija skolotājas)
 • Radošas idejas interaktīvai mācību stundai
Darbnīcā dalīsimies pieredzē par tehnoloģiju izmantošanu radošā mācību stundā. Darbnīcas dalībniekus aicināsim apmainīties ar idejām un apspriest dažādas metodes, kas uzrunā un ieinteresē digital natives paaudzi. Piedāvājam praktiskus demonstrējumus un diskusiju par radošām metodēm interaktīvā mācību stundā, skolotājiem un skolēniem pieejamos līdzekļus (uzskates materiāli, mikroskops, fotoaparāts, mobilais telefons, dators, interaktīvā tāfele u. c.) apvienojot ar jaunajiem iZvaigznes sērijas interaktīvajiem mācību materiāliem dabaszinībās 5., 6. klasei. 
(Kristīne Pastare un Linda Lamstere – Segliņa, Apgāds Zvaigzne ABC)
 •  Virtuālais pētnieciskais darbs bioloģijas stundā - ieguvumos un iespējamos zaudējumos
(Zigfrīds Jezerskis, Iļģuciema vidusskola)
 •  Praktiskā nodarbība kā izmantot Dabaszinātņu aprīkojumā ietilpstošos portatīvos datorus zināšanu diagnostikā, izmantojot ActivEngage platformu
ActivEngage http://bit.ly/mPaiG6 ir jautājumu un atbilžu sistēmas virtuālā versija, kas ļauj skolēniem aktīvāk piedalīties mācību stundā un pildīt testus uz datoriem, mobīlajiem tālruņiem un planšetdatoriem. Savukārt, skolotājam sniedz iespēju ietaupīt  laiku nelabojot testus, bet kvalitatīvāk izvērtēt skolēnu rezultātus un sekot līdzi katra skolēna zināšanu un personības attīstībai.
ActivEngage piedāvā daudzveidīgas atbilžu iespējas - viena pareiza atbilde, vairāku pareizu atbilžu, secīgā kārtošana, Likerta skala, skaitļu un teksta ievade, kā arī individuālās atbildēšanas režīmā, kurā skolēni pilda testus savā ritmā.
Tā kā ActivEngage ir Promethean interaktīvās klases ActivClassroom sastāvdaļa, tad uzdodiet jautājumus un testus interaktīvās tāfeles programmatūrā ActivInspire vai MS PowerPoint versijā Promethean ActivOffice. 
ActivEngage ir iespēja papildināt dabaszinātņu kabinetu aprīkojumā ietilpstošos portatīvos datorus ar programmatūru, kas mobilo datorklasi pārvērtīs efektīvā skolēnu zināšanu vērtēšanas rīkā.
(Andris Gribusts un Aivars Gribusts, Lielvārds)

5. darbnīcas darbības virziens – Fizika
 • Radošas idejas interaktīvai mācību stundai
Darbnīcā dalīsimies pieredzē par tehnoloģiju izmantošanu radošā mācību stundā. Darbnīcas dalībniekus aicināsim apmainīties ar idejām un apspriest dažādas metodes, kas uzrunā un ieinteresē digital natives paaudzi. Piedāvājam praktiskus demonstrējumus un diskusiju par radošām metodēm interaktīvā mācību stundā, skolotājiem un skolēniem pieejamos līdzekļus (uzskates materiāli, fotoaparāts, mobilais telefons, dators, interaktīvā tāfele u. c.) apvienojot ar jaunajiem iZvaigznes sērijas interaktīvajiem mācību materiāliem fizikā 10. klasei. 
(Linda Zemīte un Gints Romanovskis, Apgāds Zvaigzne ABC)
 • Sensori pētnieciskajos darbos fizikā
Kā redzēt cauri sienām? Kā atrast melnu kaķi tumšā istabā? Kādas īpašības piemīt metāliem? Kā vada garums ietekmē apgaismojumu telpā? Dalībniekiem būs iespēja veikt vairākus pētnieciskos darbus fizikā, izmantojot datu uzkrājējus un sensorus. 
(Ausma Bruņeniece, Pumpuru vidusskola un Inese Dudareva, Latvijas Universitāte)
 • Mikroprocesora un akselerometra vadīta 2-riteņu balansējoša platforma
Mācību priekšmeti. Fizika un Informātika & elektronika.
Fizika. Līdzsvars, inerce, spēki, kustība, žiroskops, elektromotori u.c.
Informātika. Mikroprocesora programmēšanas pamati, vienkāršas programmas, MEMS (Micro ElectroMechanica System) sensori (akselerometrs & žiroskops), elektromehānisko izpildmehānismu vadības pamati u.c. 
Darbnīca. Balansējošas platformas demonstrācija, mikroprocesora programmēšana - iespēja pamēģināt. MEMS sensoru demonstrācija - iespēja veikt nolasījumus.
(Peteris Apse-Apsītis, RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts)
 •  ActivBoard izmantošana matemātikā un fizikā
Tiks demonstrētas interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas sākumskolas matemātikas un pamatskolas fizikas stundās. Ikdienas pieredzē gūtās atziņas lietojot interaktīvo tāfeli ActivBoard.
(Māris Roga, Lielvārdes pamatskola)
 
6. darbnīcas darbības virziens – Skolvadības risinājumi
 • Laimes formula pedagogam 
Apskatām 5 apziņas līmeņus, kas norāda to, kāda laime mīt skolotājā.
Izmantojam prezentāciju un video materiālus, lekcijas garums 1 stunda.
(Aina Bērce, Ogres Valsts ģimnāzija)
 • Interaktīvo tehnoloģiju lietošanas iniciatīvas mācību stundās un ārpus tām 
Radošo darbnīcu vadīs trīs pedagogi no Aizkraukles novada ģimnāzijas - angļu valodas skolotāja, ekonomikas skolotāja un direktora vietniece ārpusstundu darbā, kura māca arī latviešu valodu un literatūru.
Aizkraukles novada ģimnāzija ir viena no tehnoloģiski labāk aprīkotajām skolām reģionā, taču iepirktās tehnikas daudzums vien ir nepietiekams pamats rezultatīvai un laikam atbilstošai tehnoloģiju izmantošanai apmācot skolēnus, attīstot viņos sadarbības, komunikācijas, pētniecības prasmes un radošuma garu. Tikai, apvienojot tehnisko bāzi ar vēlmi darboties un labām idejām, rodas jēgpilns tehnoloģiju izmantojums skolā. Darbnīcas vadītājas ir bagātas ar IT izmantošanas pieredzi, radošām, Latvijas skolās vēl ne tik bieži sastopamām iniciatīvām, kas tiek realizētas mācību procesā. Tehniskais nodrošinājums un pedagogu atbalsts ir licis atraisīties arī interesantām skolēnu iniciatīvām. Viņi savas tehnoloģiskās kompetences veiksmīgi un inovatīvi izmanto gan mācību uzdevumu pildīšanā, gan skolas pasākumu veidošanā.Angļu valodas skolotāja Baiba Svenča atklās, kā caur e-mācību vidi Moodle var ievest skolēnus dziļāk tehnoloģiju pasaulē, izmantojot tās gan mājas darbu veikšanai, gan papildus zināšanu iegūšanai, gan sociālo prasmju attīstīšanai, lietojot forumus, wiki un blogus.Ekonomikas skolotāja dalīsies pieredzē, kā izmanto ActivInspire interaktīvās tāfeles iespējas ekonomikas stundās un Moodle vidi, palīdzot skolēniem gatavojoties ekonomikas eksāmenam.Skolotāja Gunita Elksne rosinās jūs IT izmantot audzināšanas programmas realizācijā, akcentējot skolēnu pašu radīto darbu vērtību atgriezeniskās saites nodrošināšanā. Tiks piedāvāti gan realizētu ideju piemēri, gan ieceres. 
(Baiba Svenča, Zane Sirmace, Gunita Elksne, Aizkraukles novada ģimnāzija)
  
 • Darbnīcu skolu vadītājiem un viņu vietniekiem – Partners in Learning School Research - pašnovērtējuma rīks skolām, kas palīdz analizēt inovatīvas mācību metodes un novērtēt 21. gadsimtam atbilstošas mācīšanas un mācīšanās prasmes skolā.
Cilvēki visā pasaulē diskutē par nepieciešamību mainīt izglītības sistēmu atbilstoši dzīves realitātei un darbam 21. gadsimtā. Runa nav tikai par efektīvu tehnoloģiju izmantošanu, bet arī par izglītības sniegšanu bērniem, kas aktīvi piedalās mācību procesā un izrāda iniciatīvu mācību vielas apguvē.Bet kā jūs varat panākt šīs izmaiņas savā skolā un klasēs? Kā var novērtēt panākumus? 
Programma Partners in Learning School Research (Partneri mācībās — skolu pētījumi) palīdz skolām izprast, ko nozīmē izglītības sistēmas pārveide praksē. Programma var palīdzēt jums izveidot kopīgu priekšstatu par inovatīvu mācību procesu jūsu skolā. Tā var nodrošināt ne tikai skolas vadībai, bet visai skolas kopienai pilsētas/novada līmenī mērījumus inovācijām.
Darbnīcas dalībnieki varēs iepazīties sīkāk ar šo bezmaksas rīku skolām un to, kā to iespējams ieviest un izmantot skolas darba uzlabošanas procesā un skolotāju tālākizglītības plānošanā. 
(Zane Matesoviča, Izglītības programmas vadītāja, Microsoft Latvia
Inese Didže, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore)  

 • IT izmantošana skolēnu stundu saraksta veidošanā
 Katru gadu stundu saraksta veidošana prasa no mācību pārziņiem daudz laika. Mēs piedāvājam izveidot programmu Schedule, kura ir domāta stundu saraksta sastādīšanas un to pārbaudes atvieglojumam. Kaut programma pati sarakstu neveido, bet, izmantojot šo programmu, lietotājs varēs ātri izveidot un izdrukāt veidlapu ar skolotāju uzvārdiem, kā arī nedēļas dienām un stundām turpmākajam darbam. Programma dod iespēju izdrukāt: 
1) visas skolas stundu sarakstu;
2) atsevišķo skolotāju stundu sarakstu;
3) informāciju par auditoriju aizņemtību;
4) atsevišķo klašu, dienu vai to kombināciju stundu sarakstu.
Izveidotā programma tiks ievietota vietā, kur tā būs pieejama lejupielādei. 

(Jurijs Stetjuha, Rīgas Imantas vidusskola) 
 • Aktuālākie jaunumi Microsoft tehnoloģiju jomā pasaulē
(Āris Dzērvāns, Microsoft Latvia) 

 • Datu bāzu elektroniskās publikācijas mācību procesa atbalstam

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” jau vairākus gadus realizē dažādu atmiņas institūciju attīstības projektus, kas, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus, sekmē un nodrošina kultūras mantojumu pieeju nākamajām paaudzēm arhīvos, bibliotēkās un muzejos. Tas nodrošina milzīgu datu un digitalizēto materiālu pieeju plašam lietotāju lokam, ko veiksmīgi varētu izmantot arī skolu mācību programmu īstenošanā.
Darbnīcas darba kārtībā tiks iekļautas šādas sadaļas, kas varētu rosināt skolotājus radoši izmantot pieejamos resursus - 
      1) Arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumi interneta vidē; 
      2) Ārzemju un Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros
-  Letonika.lv datu bāzes resursi un aktualitātes. Kultūras kanons, vārdnīcas un enciklopēdijas, daiļliteratūra un plašs multimediju klāsts tiešsaistē;
                -       Lursoft datu bāzes piedāvājums ekonomikas un tiesību zinātņu apgūšanai; 
           3) Nacionālā kino centra filmas Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kā tās izmantot?
Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja piedalīties informācijas meklēšanā un atlasē. Tiks sniegti praktiski padomi kā ātrāk un vienkāršāk iegūt nepieciešamo informāciju, kas būtiski atvieglotu skolotāju darbu mācību materiālu sagatavošanas procesā.
 (Agrita Sagalajeva, Aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas")

 7. darbnīcas darbības virziens - IKT izglītība

1). sekcija
 •   Panopto video lekciju veidošana  
Attīstoties tehnoloģijai pieaug arī prasības pret to, tāpēc nepieciešami jauni un kvalitatīvi rīki mācību procesa pilnveidošanai. 
Panopto ir video ierakstu sistēma, kuras mērķi ietver samazinātas izmaksas audio/video translācijas lekcijām, sanāksmēm, tiešraides notikumiem u.c. 
Panopto funkcijas iekļauj vienkāršu prezentāciju materiālu apskati un sadalījumu, kas padara to par plaši pielietojamu un vienkāršu, tomēr labas kvalitātes rīku. 
Panopto ļauj veidot video lekciju vai mācību stundu ierakstu vai tiešraidi, kas lieti noder gan lielām, gan mazām auditorijām, kā arī gan klātienes, gan neklātienes mācībām. 
(Haralds Gribusts, Rīgas Tehniskā universitāte) 
 •  E-mācību vide skolām, kuras izmanto E-klase un MyKoob
Laboratorijas ietvaros tiks nodemonstrēta iespēja, kā skolas, kuras lieto E-klase vai MyKoob, var izmantot Eduspace e-mācību vidi un katram dalībniekam būs iespēja iesaistīt arī savu skolu. Laboratorijas neatņemama sastāvdaļa ir diskusija, kādā veidā būtu iespējams izmantot jauno iespēju - e-mācības tieši no E-klase vai MyKoob. 
(Kaspars Auzarējs – Auzers, Rīgas Tehniskā universitāte)
 • Skolēnu uzdevumu informātikā veidošana, formulēšana un pārbaude ar programmu Checker-2
Piedāvātajā projektā datorprogramma Checker-2 automātiski pēc skolotāja piedāvātā parauga, tekstuāli formulē uzdevumu skolēniem un pārbauda izpildīta uzdevuma pareizību. 2008. gadā projekts Checker tika izstrādāts, izmantojot Izglītības Inovācijas fonda sniegto finansiālo atbalstu. Programmas mērķis bija mūsdienīgas metodes izmantošana simbolu formatēšanas (Format, Font) apguvei. Programma Checker-2 ir Checker projekta papildinājums. Tā darbojas pēc tā paša principa kā Checker, tikai tagad programma papildus formulē uzdevumus apgūstot komandas Format, Paragraph un Page Setup. Programmu var izmantot skolēna pašpārbaudei dialogā režīmā vai kontroldrba režīmā. Programma prot veidot uzdevumus, izmantojot latviešu, angļu vai krievu valodu.
(Jurijs Stetjuha, Rīgas Imantas vidusskola)

2). sekcija - Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA
 •   Padomi mācību materiālu sagatavošanā. 3D materiālu izmantošana. Gatavie mācību materiāli, kur tos meklēt?
Darbnīcas apraksts: 

1) Kopā ar darbnīcas apmeklētājiem tiks apskatīti un izmēģināti programmatūras SMART Notebook 10.8 jaunie rīki. Visiem būs iespēja padarboties ar jauniem rīkiem individuāli un kopā ar darbnīcas vadītāju. Viens no apskatāmiem rīkiem būs dokumentu kamera ar jaunu Mixed Reality funkciju, kura tiek izmantota 3D objektu apskatei un vadībai http://vault.smarttech.com/videos/MixedReality/index.html. Darbnīcas apmeklētājiem, kuru īpašumā ir SMART dokumentu kamera būs iespēja saņemt (bez maksas) Mixed Reality kubu. 
2) Tiks apskatīti seši paņēmieni, izmantojot kurus vienkāršā un efektīvā veidā mācību materiāli tiek padarīti interaktīvi un skolēnu interesi piesaistoši. Katrs paņēmiens tiks apskatīts solis pa solim un izveidots kopā ar darbnīcas apmeklētājiem. 
3) Kur meklēt jau gatavos mācību materiālus (Zvaigzne, Eformas,  materiāli no dzm.lv u.c). Darbs ar pieejamajiem mācību materiāliem izmantojot SMART Board interaktīvo tāfeli. Iespējas jau gatavo mācību materiālu prezentēšanā. 
4) Speciāli SMART Board interaktīvās tāfeles funkcionalitātei pielāgota mācību programmatūra Algodoo
5) Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir ne tikai instruments ar kā palīdzību mācību procesu padarīt interesantu un aizraujošu skolēniem, bet arī rīks, kas dod iespēju tradicionālo mācību procesu, kas notiek klasē, organizēt un īstenot citādi, piemēram, ar datora un interneta starpniecību. Darbnīcas laikā tiks izmantota virtuālā klase „Blackboard Collaborate”, tā nodrošinot, ka nodarbībā notiekošo būs iespēja vērot un piedalīties tajā arī attālināti.
(Piezīme. Ja vēlaties nodarbībā piedalīties attālināti, Jums līdz 2011.gada 24.oktobrim jāaizpilda pieteikšanās forma. Vadoties no sniegtās informācijas, Jums tiks nosūtīta saite uz nodarbību.)
Darbnīcu piedāvā Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA un portāls www.nakotnesskola.lv
(A.Sviklis, F.Sarcevičs, G.Šeršņevs)

 • Jautājumu un atbilžu sistēmas izmantošana skolēnu zināšanu pārbaudē, rezultātu analīzē. Atbilžu sniegšana izmantojot viedtālruņus, planšetdatoru, portatīvo datoru.
Darbnīcas apraksts:
1) Pasniedzēji tiks iepazīstināti ar SMART Response – Interaktīvajām jautājumu un atbilžu sistēmām un to veidiem. 
2) Kopīgi sagatavosim interaktīvu testu. Izpildīsim testu izmantojos SMART Response PE interaktīvo jautājumu un atbilžu sistēmu. Izpildīsim testu izmantojos SMART Response VE interaktīvo jautājumu un atbilžu sistēmu. Izmantojot SMART Response VE atbildes uz jautājumiem sniegsim izmantojot viedtālruņus (SmartPhone), planšetdatorus un portatīvos datorus. 
3) Analizēsim izpildītā testa rezultātus, novērtēsim to pielietošanas iespējas skolēnu izaugsmes novērtēšanā. 
4) Arī šīs darbnīcas laikā tiks izmantota virtuālā klase „Blackboard Collaborate”, tā nodrošinot, ka nodarbībā notiekošo būs iespēja vērot un piedalīties tajā arī attālināti.
(Piezīme. Ja vēlaties nodarbībā piedalīties attālināti, Jums līdz 2011.gada 24.oktobrim jāaizpilda pieteikšanās forma. Vadoties no sniegtās informācijas, Jums tiks nosūtīta saite uz nodarbību.)
Darbnīcu piedāvā Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA un portāls www.nakotnesskola.lv
(A.Sviklis, F.Sarcevičs, G.Šeršņevs)

3). sekcija - Datorzinību centrs
 •   Virtuālā Klase
Lync 2010 ir ātrs, ērts, lēts saziņas veids Virtuālās Klases nodarbībām, kur dalībniekiem nav jātērē laiks un nauda ceļam. Lai veiksmīgi varētu piedalīties Virtuālās Klases apmācībās Ir nepieciešams tikai dators, austiņas, mikrofons un interneta pieslēgums.
Dalībnieki tiks iepazīstināti ar apmācību procesu tiešsaistē un varēs piedalīties Virtuālās Klases nodarbībā.
Darbnīca ir paredzēta visu priekšmetu skolotājiem.
Darbnīcā: 
1) Demonstrēsim Lync 2010 piedāvātās iespējas tiešsaistes apmācību procesā. 
2) Pieslēgsimies tiešsaistes nodarbībai; 
3) 45 minūšu gara lekcija par tēmu „Kā skolotājiem veiksmīgi apkopot savas idejas un mācību vielu, izmantojot programmu OneNote 2010”

Darbnīcas ilgums: 1,5 stunda x 2 reizes
Darbnīcu klātienē varēs apmeklēt līdz 40 cilvēkiem (līdz 20 katrā nodarbībā). Skolotājiem, kuriem nav iespēja piedalīties Latste darbnīcā klātienē, varam nodrošināt iespēju pieslēgties nodarbībai attālināti (skaits ierobežots).

(Datorzinību centra izglītības produktu attīstības vadītāja Līga Matveja- Vlasova un lektore Inese Siliņa)

  4). sekcija - Baltijas Datoru akadēmija 
 • Multimēdiju prezentāciju gatavošana ar Microsoft Windows  7 un Microsoft Office 2010
Jaunās Microsoft tehnoloģijas ļauj pat lietotājiem ar minimālām prasmēm sagatavot profesionālās prezentācijas, apstrādāt video un foto materiālus atraktīva un aizraujoša satura veidošanai.
Jau 2011.gada oktobrī visām Latvijas skolām ar IZM atbalstu ir paredzēts uzsākt jaunu datoru ar visjaunāko Microsoft programmatūras  piegādi. Darbnīcā Jums tiks nodrošināta  iespēja iegūt ieskatu šīs programmatūras iespējās  vieglai un ērtai mācību materiālu radīšanai,
Ieskatam dažas no Darbnīcā apskatāmajām  tēmām:
 • Attēlu sagatavošana un izmantošana PowerPoint 2010 prezentācijā 
 • Videomateriālu sagatavošana un izmantošana PowerPoint 2010 prezentācijā         
 •  Audio materiālu sagatavošana un izmantošana PowerPoint 2010 prezentācijā.
 (Microsoft sertificētais Baltijas datoru akadēmijas pasniedzējs Jānis Judrups)

 5). sekcija - Sabiedrība Tilde
 • Sabiedrības „Tilde” darbnīca: jaunākās iespējas informācijas sagatavošanā, tulkošanā un mācībām
Projekts „Latvijas kultūras kanons”, Anita Vasiļjeva, letonika.lv vadītāja
Letonika.lv jaunumi literatūrai, kultūrvēsturei, mūzikai, dabai, Anita Vasiļjeva, letonika.lv vadītāja
Jaunākās tulkošanas un dokumentu sagatavošanas iespējas Tildes Birojā,  Toms Žunna, Klientu attiecību vadītājs, Tilde